Box

Planning valable à partir du 16/09/2019

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
10:15wod
Reunan
wod
Mélanie
wod
Reunan
wod
Joris
wod
Reunan
burn
Reunan (30 min.)
11:00wod
Reunan
12:20wod
Joris
wod
Mélanie
wod
Reunan
wod
Joris
wod
Reunan
14:45wod
Joris
wod
Joris
accroteen
Melissandre
wod
Reunan
wod
Reunan
16:45burn
Reunan (30 min.)
wod
Reunan
wod
Reunan
wod
Reunan
wod
Joris
17:45wod
Reunan
wod
Reunan
wod
Mélanie
wod
Joris
wod
Joris
18:45wod
Reunan et Clément
wod
Reunan et Joris
wod
Mélanie
wod
Joris (30 min.)
wod
Joris
19:45wod
Reunan et Clément
wod
Reunan et Joris
burn
Reunan (30 min.)
wod
Joris
burn
Joris (30 min.)

Planning valable à partir du 16/09/2019

Lundi

Wod
Reunan
10:15
Wod
Joris
12:20
Wod
Joris
14:45
Burn
Reunan (30 min.)
16:45
Wod
Reunan
17:45
Wod
Reunan et Clément
18:45
Wod
Reunan et Clément
19:45

Mardi

Wod
Mélanie
10:15
Wod
Mélanie
12:20
Wod
Joris
14:45
Wod
Reunan
16:45
Wod
Reunan
17:45
Wod
Reunan et Joris
18:45
Wod
Reunan et Joris
19:45

Mercredi

Wod
Reunan
10:15
Wod
Reunan
12:20
Accroteen
Melissandre
14:45
Wod
Reunan
16:45
Wod
Mélanie
17:45
Wod
Mélanie
18:45
Burn
Reunan (30 min.)
19:45

Jeudi

Wod
Joris
10:15
Wod
Joris
12:20
Wod
Reunan
14:45
Wod
Reunan
16:45
Wod
Joris
17:45
Wod
Joris (30 min.)
18:45
Wod
Joris
19:45

Vendredi

Wod
Reunan
10:15
Wod
Reunan
12:20
Wod
Reunan
14:45
Wod
Joris
16:45
Wod
Joris
17:45
Wod
Joris
18:45
Burn
Joris (30 min.)
19:45

Samedi

Burn
Reunan (30 min.)
10:15
Wod
Reunan
11:00

Dimanche

Planning valable à partir du 08/07/2019

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
10:15wod
Reunan
wod
Mélanie
wod
Reunan
wod
Clément
wod
Joris
burn
Reunan,Joris,Clément (30 min.)
11:15wod
reunan
12:20wod
Joris
wod
Mélanie
wod
Reunan
wod
Clément
wod
Joris
14:45wod
Reunan
accroteen
Melissandre
wod
Reunan
16:00wod
Reunan
wod
Reunan
17:15wod
Reunan et Clément
wod
Reunan
wod
Mélanie
wod
Reunan
wod
Clément
18:30wod
Reunan et Clément Clément
wod
Reunan et Clement
wod
Mélanie
wod
Joris
wod
Clément
19:45wod
Reunan et Clément
wod
Reunan et Clément
wod
Reunan
wod
Joris

Planning valable à partir du 08/07/2019

Lundi

Wod
Reunan
10:15
Wod
Joris
12:20
Wod
Reunan et Clément
17:15
Wod
Reunan et Clément Clément
18:30
Wod
Reunan et Clément
19:45

Mardi

Wod
Mélanie
10:15
Wod
Mélanie
12:20
Wod
Reunan
14:45
Wod
Reunan
16:00
Wod
Reunan
17:15
Wod
Reunan et Clement
18:30
Wod
Reunan et Clément
19:45

Mercredi

Wod
Reunan
10:15
Wod
Reunan
12:20
Wod
Mélanie
17:15
Wod
Mélanie
18:30
Wod
Reunan
19:45
Accroteen
Melissandre
14:45

Jeudi

Wod
Clément
10:15
Wod
Clément
12:20
Wod
Reunan
14:45
Wod
Reunan
16:00
Wod
Reunan
17:15
Wod
Joris
18:30
Wod
Joris
19:45

Vendredi

Wod
Joris
10:15
Wod
Joris
12:20
Wod
Clément
17:15
Wod
Clément
18:30

Samedi

Burn
Reunan,Joris,Clément (30 min.)
10:15
Wod
Reunan
11:15

Dimanche

Vous souhaitez imprimer ce planning ? Cliquez ici.